Hutní materiál

PLECHY


PLECHY Z TAŽNÝCH JAKOSTÍ DLE EN 10111

Tyto plechy jsou vhodné na hluboké tahy, ohýbání za studena, tváření i svařování. Plechy jsou nabízeny v černém a mořeném provedení.

Image -PLECHY VÁLCOVANÉ ZA STUDENA DLE EN 10130/91

Tyto plechy jsou vhodné k tváření,  středně hlubokému tažení, lakování, pokovování a smaltování.

Image -VZOROVANÉ PLECHY DLE DIN 59220 (SLZIČKOVÉ PLECHY TYP 1, VÝŠKA SLZY 1–2 mm)

Tyto plechy se používají jako podlahová krytina v průmyslových objektech, na lodích apod.

Image -PLECHY Z NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ DLE EN 10025-2


Jedná se o nejčastěji používané plechy z konstrukčních ocelí. Tyto materiály mají zaručenou svařitelnost, danou nízkou hodnotou uhlíkového ekvivalentu. Škála použití těchto plechů je nesmírně široká, jsou vhodné pro výrobu ocelových konstrukcí, částí konstrukcí kolejových a motorových vozidel, pro výrobu ohýbaných profilů, částí strojů, součástí tepelných energetických zařízení a tlakových nádob ad. Plechy jsou vyráběny dle rozměrové normy EN 10051 jako tzv. svitkové plechy válcované za tepla, nebo dle rozměrové normy EN 10029 jako tzv. kvarto plechy válcované za tepla. Plechy jsou dodávány s atestovou dokumentací dle EN 10204 / 3.1 a označením CE, dokládajícím splnění legislativních požadavků EU. Dále je možné tyto plechy dodávat s dodatečnými zkouškami a přejímkami, jako jsou např. zkouška ultrazvukem dle EN 10160 nebo přejímky TÜV, GL a další. Ze skladů našich evropských partnerů nabízíme také okamžité dodávky plechů se specifickou přejímkou Deutsche Bahn DBS 918 002- 01/02. Dalšími dvěma nabízenými variantami jsou plechy dle EN 10025-2 splňující požadavky ADW1 a plechy se zvýšenou hodnotou nárazové práce S355K2 + N.

Image -KOTLOVÉ PLECHY DLE EN 10028-2

Dle EN 10028-2 jsou dodávány plechy z žárupevné nelegované a legované oceli pro tlakové nádoby. Plechy je možné dodávat dle rozměrové normy EN 10051 jako tzv. svitkové plechy válcované za tepla, nebo dle rozměrové normy EN 10029 jako tzv. kvarto plechy válcované za tepla. Plechy jsou dodávány s atestovou dokumentací dle EN 10204 / 3.1  a 3.2 TÜV a splňují požadavky ADW1. Samozřejmostí jsou dodávky dle standardu ASTM / ASME.

Image -PLECHY Z JEMNOZRNNÝCH OCELÍ PRO TLAKOVÉ NÁDOBY DLE EN 10028-3


Dle EN 10028-3 jsou dodávány plechy z jemnozrnných ocelí pro tlakové nádoby. Plechy jsou vyráběny dle rozměrové normy EN 10051 jako tzv. svitkové plechy válcované za tepla, nebo dle rozměrové normy EN 10029 jako tzv. kvarto plechy válcované za tepla. Plechy jsou dodávány s atestovou dokumentací dle EN 10204 / 3.1  a 3.2 TÜV.  Všechny modifikace jakostí  P355 a P460 splňují požadavky ADW1. Samozřejmostí jsou  dodávky dle standardu ASTM / ASME.

Image -OTĚRUVZDORNÉ PLECHY V TVRDOSTI 400 – 500 HB


Otěruvzdorné plechy nabízí ve srovnání s klasickými plechy z konstrukčních ocelí výrazně vyšší životnost v abrazívním a agresívním prostředí. Díky sofistikovanému způsobu výroby, který umožňuje dosažení vysoké tvrdosti bez vyššího legování, jsou tyto plechy velmi dobře svařitelné. Otěruvzdorné plechy jsou označovány obchodním názvem výrobce doplněným střední hodnotou tvrdosti v Brinellech ( HB ).  Plechy jsou dodávány s atestovou dokumentací dle EN 10204 / 3.1

Image -ZUŠLECHTĚNÉ PLECHY S VYSOKOU MEZÍ KLUZU DLE EN  10025-6

Použití plechů dle normy EN 10025-6 umožňuje produkovat výrobky, které jsou při zachování identické pevnosti lehčí, při zachování velmi dobré svařitelnosti. V konkurenčním boji je tedy použití těchto plechů výraznou výhodou. Plechy jsou dodávány s atestovou dokumentací dle EN 10204 / 3.1. Nabízené plechy jsou vyráběny dle rozměrové normy EN 10029 jako tzv. kvarto plechy válcované za tepla. 

Image -PLECHY Z JEMNOZRNNÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ DLE EN 10025-3

Dle EN 10025-3 jsou dodávány plechy z jemnozrnných konstrukčních ocelí.  Plechy jsou vyráběny dle rozměrové normy EN 10051 jako tzv. svitkové plechy válcované za tepla, nebo dle rozměrové normy EN 10029 jako tzv. kvarto plechy válcované za tepla. Plechy jsou dodávány s atestovou dokumentací dle EN 10204 / 3.1. Ze skladů našich evropských partnerů nabízíme také okamžité dodávky plechů se specifickou přejímkou Deutsche Bahn DBS 918 002- 02.

Image -PLECHY PRO TVÁŘENÍ ZA STUDENA DLE EN 10149-2


Dle EN 10149-2 jsou dodávány termomechanicky válcované plechy z jemnozrnných konstrukčních ocelí.  Plechy jsou vyráběny dle rozměrové normy EN 10051 jako tzv. svitkové plechy válcované za tepla. Plechy jsou dodávány s atestovou dokumentací dle EN 10204 / 3.1. Plechy jsou nabízeny v černém a mořeném provedení.

Image -

U jakosti S700MC je možné nabídnout šířku 2000 mm v rozmezí tlouštěk 6 -10 mm.


OCELI TYPU CORTEN DLE EN 10025-5 S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI ATMOSFÉRICKÉ KOROZI


Tyto plechy se vyznačují vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Té je dosaženo legováním chromu, mědi a niklu, u jakostí S355J0WP a S355J2WP (odpovídá typu Corten A) také fosforu. Na povrchu těchto plechů se při vystavení účinkům atmosféry objeví typická červenohnědá zkorodovaná vrstva, která velmi dobře odolává povětrnostním vlivům.  Plechy je možné dodávat dle rozměrové normy EN 10051 jako tzv. svitkové plechy válcované za tepla, nebo dle rozměrové normy EN 10029 jako tzv. kvarto plechy válcované za tepla. Plechy jsou dodávány s atestovou dokumentací dle EN 10204 / 3.1  

Image -


VÝPALKY

Image -


NEREZOVÉ PLECHY, NEREZOVÁ TYČOVÁ OCEL


DODÁVANÉ MATERIÁLY


Nabízíme v těchto jakostech :

Image -


STAVEBNÍ OCEL A TYČOVÝ MATERIÁL 


Jedná se o materiály, bez kterých se neobejde stavba žádné skladovací haly, mostní konstrukce, nebo průmyslového objektu. Nabízíme ocelové nosníky IPN, IPE, UPN, UE, UPE, HEA, HEB, trapézové plechy, jekly, úhelníky, pásovou a plochou ocel.